Vásárlási feltételek

Nextrus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapjain (http://www.akaciapatika.hu/ ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalakról:

http://www.akaciapatika.hu/vasarlasi-feltetelek/

 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Nextrus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 6762 Sándorfalva, Ady E utca 26. A. ép.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: akaciaonline@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 06-09-000407

Adószáma: 10630134-2-06

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Telefonszáma: 06-62 250-093, 06-70-944-11-65

A szerződés nyelve: magyar

A weboldal üzemeltető neve, címe, e-mail címe:

Innovip.hu Kft.

http://www.innovip.hu/

6724 Szeged, Hajós utca 28/B 1. emelet 5. ajtó

iroda@innovip.hu

+36 20 250 8180

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

https://tarhely.eu/

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

support@tarhely.eu

+36 1 789 2 789

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. A http://www.akaciapatika.hu/ és aldomainjein található webshopok Magyarországon működnek; karbantartásukat is itt végzik. Mivel az oldalak más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Egyéb vagyonjogi ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Csongrád megyei, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. – felek által kikötött illetékesség).

2.5. A szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Nextrus Kft írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

2.7. A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

 

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek online módon és telefonon is megrendelhetők. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak – beleértve az akciós árakat is - forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. A termékárak nem tartalmazzák a szállítás költséget. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4.2. A Nextrus Kft. a weboldalon közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal a feltétellel, hogy a módosítás mindig a weboldalon való megjelenéssel együtt lép életbe. A módosítás az árváltozás időpontja előtt már megrendelt áruk vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja, kivéve, ha az árváltozást adatbeviteli vagy egyéb hiba okozta. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el Nextrus Kft. a weboldalnak a keresőkben tárolt változatát.

4.3. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az árösszehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl.árgép, árukereső, olcsó, olcsóbbat, shophunter, grando, shopmania stb.) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő árak az érvényesek.

4.4. A webshopban Nextrus Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, vagy ha a részleteket nem kellő alapossággal adja vissza a Felhasználó monitora.

4.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Nextrus Kft. teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. A webáruházba való regisztráció nélkül is van lehetőség böngészni a webáruház termékei között, kiválaszthat termékeket, amelyeket a kosárba is tehet, de csak regisztráció után, az adatai megadásával tudja a kiválasztott terméket megvásárolni. A termékek termékcsoportba, majd alcsoportba vannak kategorizálva, mely megkönnyítik a keresést. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap, ahol választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek információs oldalaira. Minden termék mellett megtalálható a neve, ára, kiszerelése, fotó a termékről

- esetenként eltérhet a megvásárolt termék dobozától, amennyiben a gyártó változtatott a csomagoláson - valamint rövid leírás a termék elsődleges jellemzőiről. A termék részletes ismertetője tartalmazza (gyógyszer esetén) a betegtájékoztatót. Ezen a helyen lehet a terméket a kosárba tenni. Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, a kezelőgombok segítségével böngészhet tovább

A webáruházban a Magyarországon törzskönyvezett recept nélkül kapható gyógyszerek, gyógyhatású termékek, homeopátiás komplex gyógyszerek, étrend-kiegészítő termékek, egyéb egészségügyi-, diétás élelmiszer termékek, gyógyászati segédeszközök, kozmetikumok és egyéb termékek rendelhetők meg. Jelenleg a webáruházban csak vény nélkül kiadható, közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek rendelhetőek meg.

5.2. A megvásárolt árú ellenértékét kiegyenlítheti

• banki átutalással vagy

• készpénzzel

Átutalás esetén : megrendelését követően Ön a visszaigazoláson szereplő vételárat a szállítási költséggel terhelten átutalja bankszámlaszámunkra. A vételár bankszámlánkra való megérkezését követően indítjuk el csomagját. Ez pár napot is igénybe vehet.

Kérjük, hogy megrendelés esetén banki átutalásnál, ha nem arról a névről utal mint amilyen néven történt a rendelés azt jelezze az akaciaonline@gmail.com email címre!

Bankszámlaszámunk: 10402173-50526578-67881006

Készpénzzel : futárral való házhoz szállítás esetén fizethet.

 

6. SZÁLLÍTÁS:

6.1. Szállítási cím

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható, tehát a szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában, valamint fontos aktualizálni a regisztrációkor megadott telefonszámot, mivel sok esetben telefonon történik a szállítással kapcsolatos egyeztetés. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

Ha több rendelést adott le egymást követően és szeretné, hogy az egy csomagba kerüljön,az akaciaonline@gmail.com e-mailben jelezze felénk.

6.2.Szállítási határidő

6.2.1. Futárral történő kiszállítás esetén

A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetében a megrendelés beérkezését követő 2-3 munkanap.

Raktáron nem lévő, új beszerzést igénylő termékek esetében a szállítási határidő 3-5munkanap. Ennek esetleges fennállásáról a megrendelőt értesítjük.

A nem munkanapon (hétvége, ünnepnap, munkaszüneti nap) leadott rendelések feldolgozása az azt követő munkanapon kezdődik, így a szállítási határidő a munkanap időpontjától értendő. A megrendelés összegét a futárnak fizeti közvetlenül (ez az utánvét), vagy választhatja az online bankkártyás fizetést, illetve az utalást.

Cégünk hivatalos, engedéllyel rendelkező csomagküldő szolgálat útján juttatja el Önhöz a megrendelt nem vényköteles, közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszert és egyéb terméket. Vényköteles, közfinanszírozásban részesülő gyógyszert csomagküldés útján nem szolgálhatunk ki. A kiszállítások időbeni szervezését a futárszolgálat végzi(MPL). A kézbesítés munkanapokon 8-17 óráig történik.Kétszeri kézbesítési kísérlet:amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, az MPL a következő munkanapokon ismét megkisérli a küldemény kézbesítését. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet értelmében gyógyszer, 14 éven aluli személynek nem adható ki. Ezáltal kérem legyen figyelemmel arra, hogy amennyiben ilyen készítményt vásárol áruházunkból, úgy az Ön akadályoztatása esetén írásbeli meghatalmazást adjon egy 14 év feletti személynek, aki jogosultságát személyi igazolvánnyal köteles bizonyítani a csomag kézbesítőjének.

6.2.2. Személyes átvétel esetén

Megrendelését e-mailben visszaigazoljuk, majd csomagját a második kiértesítő e-mailünk megérkezését követő munkanaptól veheti át az AKÁCIA GYÓGYSZERTÁRBAN (cím:

Sándorfalva,6762 Dózsa György utca 1/a)

6.2.3. PostaPontokon:

Válassza a PostaPontot, és kérje csomagját a több, mint 2500 Posta vagy a 125 MOL kút egyikére!

A PostaPont (Postán Maradó) csomagátvétel előnyei:

Az ország legkiterjedtebb hálózata áll rendelkezésére. Válasszon egy postát, amely útba esik Önnek!

A küldemény érkezése budapesti és vidéki posta esetén is a következő munkanapon már várható.

A küldemény felvételét összekötheti más postai ügyek intézésével.

SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény indításáról.

Rendelését 5 munkanapon belül, bármikor elviheti, a posta nyitva tartási ideje alatt.

 

A MOL PostaPont csomagátvétel előnyei:

A legtöbb MOL PostaPont napi 24 órában nyitva tart, így munka előtt vagy után is elhozhatja a csomagját.

A küldemény érkezése budapesti és vidéki MOL kút esetén is a következő munkanap folyamán már várható.

SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény indításáról.

A MOL PostaPontokon bankkártyával is fizethet.

Rendelését 5 munkanapon belül, bármikor elviheti, a benzinkút nyitva tartási ideje alatt.

A csomag átvételéhez kérjük, vigye magával személyi igazolványát vagy más személyazonosító okiratát!

 

Magyar Posta ügyfélszolgálat, PostaPont csomagokkal kapcsolatban:

Telefonszám: 06-40/31-32-33

Email: customer.service@posta.hu

A küldemény sorsa nyomon követhető a http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes oldalon, a csomagazonosító első 13 karakterének beírásával. Az erre szolgáló mező a lap alján, görgetés után elérhető, Kísérőokirat-szám néven érhető el.

 

FONTOS: MOL kúton átvétel illetve egyes postahivatalok esetében elképzelhető, hogy az átvétel lehetősége nem jelenik meg a nyomkövetés oldalon, szállítás alatt állapotúnak mutatja, azonban a csomag ilyenkor is lehet, hogy átvehető már. Kérjük, ilyen esetben érdeklődjön a kiválasztott MOL kúton vagy postán, illetve a Magyar Posta ügyfélszolgálatánál.

 

A szolgáltatás 2015. március 31-ig kedvezményes feltételekkel vehető igénybe:

  • 15.000 Ft feletti rendelési érték esetén a szolgáltatás ára 0 Ft, azaz a szállítás díjmentes.

  • 15.000 Ft alatti rendelési érték esetén a szolgáltatás ára 790 Ft.

A szolgáltatás a PostaPont szolgáltatásban részt vevő postákon és MOL kutakon vehető igénybe. PostaPontok megtekinthetők itt: http://www.postapont.hu/vasarloknak/postapontok/ , illetve honlapunkon a rendelés leadásnál a megye/város vagy Budapest/kerület kiválasztásnál.

A Postán kérjük, ahhoz az ablakhoz fáradjon, ahol a PostaPont csomagok kiadása, átadási zajlik.

Mivel az áruház csak a termékek bemutatására szolgál és nem készlet kezelő program, ezért előfordulhat, hogy valamely termék bár szerepel az áruházban, de éppen nincs raktáron! A hiányzó tételt ilyenkor sajnos nem tudjuk küldeni! Esetlegesen nem beszerezhető ( hiánycikkek) megrendelésének visszamondása az eladó jogában áll, rajta kívül álló okok miatti teljesíthetetlenség miatt, ennek tényét a vásárló tudomásul veszi és semmiféle kártérítésre igényt nem támaszt eladóval szemben. Ha valamilyen oknál fogva csúszna a csomag összeállítása, vagy hiányozna a megrendelt termék, kollégánk tájékoztatja Önt erről, illetve a kézbesítés időpontjáról.

 

6.3. Szállítás díjazása

 

A megrendelt termék/ek összesített értékének függvényében számítjuk a szállítási díjat. Minimális rendelési összeg nincs. A szállítási díj magában foglalja a csomagolási költséget. Megrendelését a nap 24 órájában leadhatja. Cégünk hivatalos, engedéllyel rendelkező csomagküldő szolgálat útján juttatja el Önhöz a megrendelt nem vényköteles, közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszert és egyéb terméket. (Vényköteles, közfinanszírozásban részesülő gyógyszert csomagküldés útján nem szolgálhatunk ki.)

 

Szállítási díjak Magyarországon:

  • 15 000 Ft-ig: 1 300 Ft

  • 15 000 Ft felett: ingyenes

Utánvét esetén: 1 300 Ft fizetendő

 

Számlázási cím (Egészségpénztáraknak is)

Számlát a rendelés közben Ön által megadott számlázási adatok alapján állítjuk ki.

Rendelés folyamán – a regisztrációkor megadott címen kívül – csak további egy számlázási és szállítási cím adható meg.

Egyes egészségpénztárak elfogadják a vásárló nevére kiállított számlát is, de lehetőség van az egészségpénztárhoz benyújtandó számla kiállítására is, olyan módon, hogy a vásárló a számlázási adatokhoz az egészségpénztárának nevét, a saját nevét, tagi azonosítóját valamint az egészségpénztárának címét adja meg. A számlázási és szállítási név és cím adatok egymástól eltérőek lehetnek. Amennyiben elszámolható és nem elszámolható termékeket egyszerre rendel, de szeretné, hogy külön számlán szerepeljenek, kérem rendelés végén a megjegyzés rovatba vagy akaciaonline@gmail.com e-mail címre a rendelés leadását követően ezt jelezze.

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RENDELÉSRŐL

7.1. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra is, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

7.2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, amely egyben garancia levél is a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Nextrus Kft nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

7.3. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés leadása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével egy időben vagy az akaciaonline@gmail.com címen jelezheti felénk egyéb rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

7.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

7.5. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Nextrus Kft-hez, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nextrus Kft kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.6. Kifejezetten nagy tételű és értékű megrendelés esetén csak előre átutalás esetén történhet vásárlás, előzetes egyeztetés után. Az Online Patikában közölt árak nem minden esetben naprakészek. Abban az esetben, ha a megrendelt termékek ára eltérne a honlapon közzétett ártól, akkor az üzemeltető a megrendelőt erről elsődlegesen elektronikus formában – e-mailben vagy telefonon értesíti. Ha a megrendelő ebben az esetben az új árat nem fogadja el, akkor díjmentesen visszamondhatja megrendelését. Megrendelő az internetes lapon megrendelt és a házhoz szállított termékeket köteles átvenni és azt kifizetni a vásárlás során vele közölt díjszabás alapján.

A honlapon szereplő akciók minden esetben a készlet erejéig érvényesek.

 

8. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

8.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon a nyitvatartási időben történik.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására pl: esti órákban, hétvégén. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon napon kerül feldolgozásra. Nextrus Kft ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

8.2. Ha Nextrus Kft és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Nextrus Kft Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Nextrus Kft-hez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

8.3. Nextrus Kft fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

9. GARANCIA

9.1. Termékeinkre a törvény által előírt garanciát vállaljuk. A garancia érvényesítéséhez a számla vagy számlamásolat szükséges. A számlát a termékekkel együtt a csomagban küldjük. A hibás vagy problémás terméket ajánlott küldeményként kell postacímünkre elküldeni, majd a reklamáció jogszerűségének megállapítása után a terméket cseréljük és postázzuk az Ön által megadott címre. Sérült, törött termékre, illetve nem megfelelő használatból eredő meghibásodásra a garancia nem érvényesíthető.

9.2. A biztonságos gyógyszerellátásról szóló törvény értelmében nem áll módunkban gyógyszert kicserélni. Kivételt képeznek azon gyógyászati segédeszközök, melyeket garancialevéllel láttunk el.

9.3. A megrendelés alapján és annak megfelelő kiszállított gyógyszerek , kötszerek és egyéb egészségmegőrzésre, egészség helyreállítására szolgáló termékek cseréje, visszavétele, visszaszállítása nem lehetséges.

9.4. Egyéb tartós fogyasztási cikkek esetében a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a webáruházunkban árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot. Ennek értelmében a vásárlónak a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélküli elállási joga van.

 

10. ELÁLLÁSI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE

Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe:

10.1. Haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük a vételárat a kifizetett szállítási díjjal együtt a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.).

10.2. A visszaszállítással kapcsolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére.

10.3. Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.

10.4. Az eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

10.5. Visszaküldeni terméket csak eredeti és bontatlan csomagolásban lehet, a vásárlást igazoló számla eredeti példányával együtt.

10.6. A megrendelő reklamációval élhet az Elérhetőség menü pontban felsorolt elérhetőségek valamelyikén.

10.7. Az üzemeltető a megrendelés esetlegesen elmaradt teljesítése miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal. A megrendelő kártérítési igénnyel ezért nem élhet. Amennyiben mód van rá, ilyen esetekben a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik. ( pl. a már átutalt díjak visszafizetése. )

10.8. A termékeket bemutató képek tájékoztató jellegűek. Az árusított terméket, vagy ahhoz hasonlót, illetve annak egyedi, vagy gyűjtő csomagolását ábrázolják. A képek nem azonosítják a terméket, csak utalnak rá.

10.9. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

10.10. A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: 45/2014 (II.26) Kormányrendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU IRÁNYELVE

10.11. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Nextrus Kft-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

 

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

11.2. Amennyiben a Nextrus Kft a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Nextrus Kft egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

11.3. Nextrus Kft és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

12. PANASZKEZELÉS RENDJE

12.1. A Nextrus Kft célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 06-62 250-093-as telefonon, akaciaonline@gmail.com e-mail címen is közölheti.

12.2. Nextrus Kft a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Nextrus Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Nextrus Kft, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

a., Nextrus Kft a Felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, melynek Csongrád megyei elérhetőségét itt találja:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím:bekelteto.testulet@csmkik.hu

b., A további megyék békéltető testületek elérhetőségét az Országos Felhasználóvédelmi Egyesület honlapján az alábbi oldalon elérheti: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

i., A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

ii., A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

iii., A békéltető testület a Felhasználó vagy a Nextrus Kft kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

iv., Nextrus Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

c., Panasszal fordulhat a Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

d., Vagy területi szerveihez:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Felhasználóvédelmi Főosztály, Felhasználóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Ügyfélszolgálat :
6721 Szeged, Rákóczi tér 1. (Kormányablak)hétfőn 8.00 – 17.00
keddtől csütörtökig 8.00 – 16.00
pénteken 8.00 – 12.00

e., A Nemzeti Felhasználóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

f., Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Felhasználói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

g., A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Felhasználó az online honlapon keresztül, amelynek címe:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

13. SZERZŐI JOGOK

13.1. Miután a http://www.akaciapatika.hu/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://www.akaciapatika.hu/ weboldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Nextrus Kft írásos hozzájárulása nélkül.

13.2. A http://www.akaciapatika.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

13.3. A Nextrus Kft fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

13.3. Tilos a http://www.akaciapatika.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az http://www.akaciapatika.hu/ weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.akaciapatika.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

Sándorfalva, 2018. május 25.

Íratkozz fel hírlevelünkre hogy elsőnek értesülj az akciókról.
Egészség tippek

A helyes étkezésen kívül még van néhány fontos dolog, ami nagyban hozzájárul a koncentráció növekedéséhez. Mozogjunk, pihenjünk, aludjunk, de mindent a megfelelő mértékben! És vessük be a titkos memória segítő módszereket is!

Részletek

Tombol a vizsgaidőszak az egyetemeken, főiskolákon és érettségizők is nagyon készülnek az előttük álló szóbeli érettségiekre. Hogyan lehet ezt a megterhelő időszakot szellemileg, lelkileg és nem utolsó sorban fizikailag átvészelni?

Részletek

Kosár tartalma

A kosár tartalma üres.